Persoonlijke Kracht Expert

Sanne Steers

Naam: Sanne Steers

Bedrijf: De Troubadour

Website: www.de-troubadour.nl

Blauwdruk: 

 

Sanne Steers is mijn naam en – kort samengevat – sjamanistisch healer-kunstenaar mijn beroep.
Of misschien is dat wel mijn identiteit zoals ik die ervaar.
Opgegroeid tussen culturen, als kind van Oost en West, leerde ik de waarde van woorden en verhalen, niet alleen om te communiceren, maar ook om te begrijpen hoe anderen zichzelf en jou denken te verstaan. Ik zag dat het daarin gaat om méér dan woorden, waarin de een ‘dit’ maar een ander ‘dat’ verstaat. Omdat ‘dit’ en ‘dat’ soms totaal niet stroken met wat er werkelijk is. Met meer dan verhalen en kunst sla ik bruggen.
Tussen mensen.
Tussen culturen.
Tussen ‘willen/moeten’ enerzijds en ‘kunnen’ anderzijds binnenin mensen.
Ik zag dat sommge mensen – uit liefde – proberen te zijn en te doen waarvan ze het idee
hebben dat anderen dat van hen nodig hebben. Ook als ze erop stuklopen en zelf niet meer
weten wie ze zijn.
Dat mijn kleur cyaan is, dat had mij niet moeten verbazen.
Want hoe vaak de blije uitroep “Dat heb ik nou nog nóóit meegemaakt!” mij er al op wees, dat
ik op de goede weg was om iemand terug naar heelheid te helpen.
Vooral zorgprofessionals met ptss begeleid ik met liefde.